Mgr. ORSOLYA SZŐKÖL

Notársky úrad Nové Zámky
poskytovanie notárskych služieb

Adresa:
Majzonovo nám. 7
940 01 Nové Zámky
(bytový dom, prízemie, oproti krytej plavárne)
Parkovanie: parkovisko oproti alebo vedľa krytej plavárne

AKO NÁS NÁJDETE

 

Link na mapu

 

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 08:00–16:30
Utorok: 08:00–16:30
Streda: 08:00–16:30
Štvrtok: 08:00–16:30
Piatok: 08:00–16:00

V prípade potreby a v neodkladných veciach je možné notárske úkony objednať a dohodnúť aj mimo úradných hodín po dohode s notárom.

tel.: 00421 – 35/69 201 17
mobil: 0905 442 799
e-mail: orsolya.szokol@notar.sk

Aktuality

  • Registrácia prijímateľov 2% – registračné obdobie trvá každý rok od 1. septembra do 15. decembra
  • Výpis z OR SR – na počkanie do niekoľkých sekúnd
  • Elektronické podanie – vklad do katastra/zápis do obchodného registra za polovičný správny/súdny poplatok
  • Mobilná kancelária – ak nemôžete prísť k nám, prídeme radi za Vami